НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1Претседателот и генералниот секретар на Мобилност Македонија,Бранимир Јовановски и Софка Прчева, и членот на Комисијата за ортопедски помагала при сојузот, Горан Спасов, на 21.11.2019 година остварија работна средба со сопствениците на Frontis Medical Care - Thessaloniki Rehab & Proshetic Center, на нивно барање.

Средбата се одржа во канцеларијата на сојузот и во непосредна комуникација го запознавме сопственикот на Центарот за рехабилитација и протетика од Солун, Александрос Антониоу со легислативата во однос на протетиката и медицинскиот третман на лицата со телесен инвалидитет во нашата држава, со напорите за подобрување на тоаа положба кои три години ги водиме со ФЗОМ, а тие ја претставија својата фирма, како функционира и со што се се занимава,лепезата на производи, како и за аспектите на идна можна соработка.