НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

Активности

1Во организација на Мобилност Македонија, од 21-27.04.2017 година во Охрид се одржа осмата Ликовна Колонија на која учество зедоа 14 уметници од Словенија, Хрватска, Србија и Македонија. Поред нашите членови Роза Мојсовска и Тома Димовски, учествуваа и членовите сликари од Сојузот на параплегичари на Словенија, Радован Грос и Јакоб Кавчиќ со своите придружници. На ликовната колонија учествуваа академските сликари: Јанко Лацо, Станислава Летиќ, Клара Томиќ-Касаш, и Катарина Новаковиќ од Србија, Жељан Павиќ од Хрватска, Зоран Јакимовски, Богоја Мојсоски и Виданка Мојсоска од Македонија.

Повеќе: ОДРЖАНА 8-ма ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

6Обука за лична асистенција, 12-13.04.2017, Хотел „Арка“, Скопје

Под раководство на проект менаџерот за лична асистенција - Маријана Јанковиќ од Хрватска и нејзиниот асистент Владимир Илиевски од Филозофскиот факултет при УКИМ - Скопје, започна обуката за сервис провајдерите, корисниците и асистентите за лична асистенција под наслов „Лична асистенција за живот, работа и радост“, во рамките на ЕУ проектот „Унапредување на услугите за социјална вклученост“ кој го спроведува Министерството за труд и социјална политика, со активна партиципација на Мобилност Македонија од стартот на проектот. Денешната обука ја посетуваат членовите на Мобилност Скопје и Мобилност Куманово.

Повеќе: Обука за лична асистенција

1Работен состанок во канцеларијата на Мобилност Македонија на 07.04.2017, на претставници на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА, ПОРАКА и СОЈУЗ НА СЛЕПИ на РМ, со претставници на УНДП: Душан Томшиќ, Марија Трифуновска и Наташа Биљарска, во врска со предлог подготовката на Веб портал со податоци за зачленетите лица со инвалидност во општинските здруженија на нациолните инвалидски организации, со поддршка УНДП преку проектот „Услуги за лица со попреченост“.

Повеќе: Работен состанок со претставници на УНДП

1Работен состанок во канцеларијата на Мобилност Македонија на 07.04.2017, на претставници на ПОРАКА и МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА со проф.Вито Флакер од Словенија, тим лидер за техничка поддршка за процесот на деинституционализација во РМ, при Министерството за труд и социјална политика, проект подржан од ЕУ во РМ.

Повеќе: Работен состанок со проф.Вито Флакер од Словенија

5ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА ВО КУМАНОВО НА ТЕМА:

“Предлози за измени и дополненија на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување и правилниците кои произлегуваат од истите”

Денес, 02.04.2017 година, во ресторан ГРАЦИЈА во организација на Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет на Куманово, Кратово и Крива Паланка – Мобилност Куманово, а со финансиска поддршка од Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија-Мобилност Македонија беше одржана тематска работилница на тема: “Предлози за измени и дополненија на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување и правилниците кои произлегуваат од истите”, на која учествуваа 60 членови од 11 здружени членки на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА. 

Повеќе: ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА ВО КУМАНОВО