1Од 06-09.06.2019 година во Струга и Охрид, во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија, и во соорганизација со Македонскиот параолимписки комитет, се одржаа 31 Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија.

Натпреварите се одвиваа во 3 спорта: стрелаштво, атлетика и пинг понг а на игрите учествуваа 115 натпреварувачи. Игрите и оваа година имаа меѓународен карактер (особено во пинг понг) и на истите учествуваа спортисти од: Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора и домаќинот Македонија.
Мобилност Македонија упатува најголеми и најискреми честитки до сите спортисти, учесници на игрите, заради фер плеј настап, срдечна атмосфера и коректно натпреварување меѓу спортистите во сите спортски дисциплини кои беа на програма на игрите, а ги имаше навистина многу.
На игрите на покана на Македонскиот параолимписки комитет присуствуваше и претседателот на Параолимпискиот комитет на Србија, Зоран Миќовиќ, генералниот секретар, Бојан Јаќимовиќ и Светомир Младеновиќ, самостоен стручен соработник во комитетот. Со нив одржавме работен состанок на кој разменивме искуства и договоривме чекори за идна соработка.
СТРЕЛАШТВО
Воздушен пиштол 06.06.2019 17,30h
1.Оливера Н.Бикова-БТ 90, 96, 94,95, 95,94 = 564
2.Александар Јовановски-СК 88,93,91,89,91,91=543
3.Ванчо Каранфилов-СК 89,91,92,90,96,85 = 543
4.Небојша Пејовски-СУ 87,84,84,81,81,84=501
5.Михајло Михајлов-КВ 71,76,76,81,81,74 =459
6.Тони Митровски-СК 71,72,51,86,65,68=413
Воздушна пушка СХ1 06.06.2019 17,30h
1.Васко Стефановски-БТ 81,81,83,85 = 330
2.Ѓорѓи Здравески-ПП 82,83,81,75 = 321
3.Новча Тодоровски-КУ 78,81,73,75 = 307
4.Бранимир Јовановски-КУ 79,78,70,78 = 305
5.Виктор Димитриевски-ТЕ 80,74,67,69 = 290
6.Небојша Пејоски-СУ 69,72,70,66 = 277
7.Зоран Јовановски-СР 69,63,72,70 = 274
8.Стеван Ангелески-ПП 67,70,68,64 = 269
9.Менде Дивјаковски-БТ 70,74,59,55 = 258
10.Елизабета Тодоровска_КУ 43,70,66,74 = 253
11.Тони Митровски-СК 62,58,70,61 = 251
12.Златко Арсовски-КО 43,39,36,36 = 154
 
ПИНГ ПОНГ
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Лилјана Мицовска – Кочани
2. Олга Ристовска – Скопје
3. Наташа Црвенковска – Битола
4. Магдалена Делова – Кавадарци
5. Тајна Ристеска – Прилеп
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Бранимир Јовановски – Куманово
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Васил Росомански – Кавадарци
4. Игор Димитриев - Струмица
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. Игор Постолов – Струмица
3. Тони Митровски – Скопје
4. Томи Јаневски – Битола
5. Костадин Николов - Струмица
6. Николчо Делов – Кавадарци
7. Васко Стефановски – Битола
8. Ванчо Каранфилов – Скопје
9. Антон Коцевски - Велес
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Страшко Коцевски – Куманово
2. Небојша Ташиќ – Куманово
3. Дејан Алексаовски - Скопје
4. Зоран Трајановски – Скопје
5. Ристе Станковски - Велес
6. Зоран Димов – Велес
7. Митко Сотировски – Охрид
МЕЃУНАРОДНО ПИНГ ПОНГ
МАЖИ КЛАСИ 3-5
1. Небојша Илиќ – Србија
2. Милош Стојиљковиќ – Србија
3. Самра Којиќ – Црна Гора
4. Зоран Јовановски – Македонија
5. Братислав Костиќ - Србија
6. Васил Росомански – Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Милован Јаниќијевиќ - Србија
2. Рубинчо Ристески – Македонија
3. Горан Вељковиќ – Хрватска
4. Ѓуро Кривокапиќ – Црна Гора
5. Игор Постолов – Струмица
6. Тони Митровски – Скопје
7. Урош Гугољ – Црна Гора
8. Сашо Зоев – Бугарија
9. Џејхан Ташчт - Бугарија
10. Томи Јаневски – Битола
11. Марјан Зафировски – Македонија
12. Омар Касас - Бугарија
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Томислав Блажевиќ – Хрватска
2. Дејан Башановиќ – Црна Гора
3. Страшко Коцевски – Македонија
4. Дејан Алексаовски - Македонија
5. Зоран Трајановски – Скопје
ЖЕНИ КЛАСА 6-10
1. Ивана Медведовиќ – Хрватска
2. Сњежана Ивчевиќ – Хрватска
3. Милијана Ќирковиќ – Црна Гора
4. Олга Ристовска – Македонија
5. Наташа Црвенковска - Македонија
ЕКИПНО ПИНГ ПОНГ
Класа 2-5
1. Србија (Милош Стојиљковиќ / Братислав Костиќ)
2. Србија-Црна Гора (Небојша Илиќ / Самра Којиќ)
3. Македонија (Зоран Јовановски / Васил Росомански)
Класа 6-8
1. Македонија 3 (Тони Митровски / Игорчо Постолов)
2. Македонија 1 (Рубинчо Ристески / Марјан Зафировски)
3. Црна Гора (Милијана Ќирковиќ / Ѓуро Кривокапиќ)
4. Србија-Бугарија (Милован .Јаниќијевиќ / Омар Касас)
5. Бугарија (Џејхан Ташчт / Сашо Зоев)
6. Македонија 2 (Томи Јаневски / Васко Стефаноски)
Класа 9-10
1. Македонија/Црна Гора (Страшко Коцевски / Дејан Башановиќ)
2. Хрватска 2 (Ивана Медведовиќ / Сњежана Ивичевиќ)
3. Хрватска 1 (Томислав Блажевиќ / Горан Велјковиќ)
4. Македонија (Зоран Трајановски / Дејан Алексовски)
АТЛЕТИКА
Мажи 36-38, 42-44 и општа (28 спортисти)
1.Никола Пеев Ф36 -Гевгелија 1779 поени
2. Дејан Ѓорѓиевски Ф42 -Скопје 1670 поени
3.Александар Талески општа-Гевгелија 1514 поени
Жени 54-57 (7 спортистки)
1.Сафета Тргиќ Ф54-БиХ 1471 поен
2.Елена Давитковска Ф56-Куманово 1398 поени
3.Орхидеја Срезоста Ф57-Гевгелија 1325 поени
Жени 37, 42-46 и општа (13 спортистки)
1.Лидија Успрцова Ф42-Штип 1277 поени
2.Силвана Трајковска општа-Скопје 1268 поени
3.Нада Цветковска Ф46-Куманово 1234 поени
Мажи 53-57 (18 спортисти)
1.Гоце Миновски Ф53-Скопје 2101 поен
2.Рефик Ибрагиќ Ф-53-БиХ 1543 поени
3.Зоран Јовановски Ф55-Струмица 1506 поени
Ова традиционална програмска активност е реализирана со средства од игри на среќа добирни преку Министерството за труд и социјлна политика

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 3.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

4.jpg 40.jpg 41.jpg

42.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg