НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1Работен состанок во канцеларијата на Мобилност Македонија на 07.04.2017, на претставници на ПОРАКА и МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА со проф.Вито Флакер од Словенија, тим лидер за техничка поддршка за процесот на деинституционализација во РМ, при Министерството за труд и социјална политика, проект подржан од ЕУ во РМ.