НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1Работен состанок во канцеларијата на Мобилност Македонија на 07.04.2017, на претставници на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА, ПОРАКА и СОЈУЗ НА СЛЕПИ на РМ, со претставници на УНДП: Душан Томшиќ, Марија Трифуновска и Наташа Биљарска, во врска со предлог подготовката на Веб портал со податоци за зачленетите лица со инвалидност во општинските здруженија на нациолните инвалидски организации, со поддршка УНДП преку проектот „Услуги за лица со попреченост“.