НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

6Обука за лична асистенција, 12-13.04.2017, Хотел „Арка“, Скопје

Под раководство на проект менаџерот за лична асистенција - Маријана Јанковиќ од Хрватска и нејзиниот асистент Владимир Илиевски од Филозофскиот факултет при УКИМ - Скопје, започна обуката за сервис провајдерите, корисниците и асистентите за лична асистенција под наслов „Лична асистенција за живот, работа и радост“, во рамките на ЕУ проектот „Унапредување на услугите за социјална вклученост“ кој го спроведува Министерството за труд и социјална политика, со активна партиципација на Мобилност Македонија од стартот на проектот. Денешната обука ја посетуваат членовите на Мобилност Скопје и Мобилност Куманово.