НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1Во канцеларијата на Мобилност Македонија на 25.08.2017 година беше одржан работен состанок со советникот за здравство во Владата на РМ, д-р. Венко Филипче. На состанокот беа апострофирани насоките сублимирани од нашето членство во однос на измена и дополнување на легислативата од областа на здравствената заштита за лицата со телесен инвалидитет, со посебен акцент на ортопедските помагала, и тоа во насока наЧ враќање на правото на доплата за набавка на ортопедските помагала над референтната цена, склучување на договор со ортопедските куќи за изработка и дистрибуција на цела палета на ортопедски и други помагала, зголемување на референтни цени на ортопедските помагала, воведување на пософистицирани помагала и делови за изработка на ортопедски помагала, рокови на користење и можност на поправка......

Очекуваме во скоро време да оствариме заеднички состанок со директорот на ФЗОМ Ден Дончев, советникот д-р. Венко Филипче и претставници на Мобилност Македонија на кој ќе ја покренеме иницијативата за измени и дополненија на легислативата.