НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1На 22.10.2019 година во просториите на ФЗОМ се одржа работен состанок помеѓу претставниците на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски и Софка Прчева, Комисијата за ортопедски помагала при ФЗОМ, д-р Вера Митровска, Фатон Мемети, Весна, Марковска, Даниела Стојановска-Џинговска, и Центарот за ортотика и протетика Славеј од Скопје, Горан Чаловски.

На состанокот бевме информирани дека нашите напори и долгогодишни преговори со ФЗОМ конечно се реализираат и дека веќе е донесена одлука за измени и дополненија на Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала во однос на компоненти за изработка на протези и дека се чека измените да бидат објавени во Сл.Весник на РСМ. Измените се однесуваат на воведување на хидраулични и пневматски повеќе осовински коленски зглобови за лица со надколени ампутации, едноосовинско хидраулично колено со микропроцесор (C-leg) и стопало од јаглеродни влакна за високоактивни корисници, карбонско динамично стопало за високо активни корисници, силиконска навлака за чунка (лајнер), суспензија за брзо навлекување на протеза.

Овие измени веќе се објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија бр.222 од 28.10.2019 година (на страна 12). Правилникот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Весник, што значи дека заинтересираните корисници кои ги исполнуваат поставените критериуми, новите компоненти можат да ги бараат од стручните лица да им ги препишуваат и истите да ги набавуваат во ортопедските куќи од 05.11.2019 година.

Според договорот со претставниците на ФЗОМ кој го постигнавме во Владата на РМ на состанокот одржан на 20.08.2019 година, стручната служба на ФЗОМ најнапред требаше да го реши прашањето со стандардно лесни и со активни колички, а компонентите за изработка на протези требаше да се решаваат во втора фаза, меѓутоа ФЗОМ реши најнапред да го затвори прашањето на протетиката, а дополнително да го реши барањето за инвалидските колички.

На наше прашање во однос на воведување на стандардно лесните инвалидски колички и активните колички во Списокот на ортопедски помагала, ни беше кажано дека анализите за дополнително потребните средства за ова намена веќе се направени, но дека треба да се извршат уште некои консултации во ФЗОМ и дека во оваа тековна недела, а најдоцна до понеделник (04.11.2019 година н.з.) ќе бидеме известени за динамиката на реализација. Ние искрено се надеваме дека и овие помагала ќе стартуваат со примена најдоцна од 01.01.2020 година, но сепак да го почекаме одговорот од ФЗОМ.