НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

013На 13 и 14 Декември 2021 година во Загреб, Хрватска, во организација на Советот на инвалидски организации на Хрватска, а под покровителство на Претседателот на Република Хрватска, Зоран Милановиќ, и на градоначалникот на градот Загреб, Томислав Томашевиќ, се одржува 26. Хрватски симпозиум за лица со инвалидност со меѓународно учество на кој, меѓу 126 учесници е и Мобилност Македонија, претставувана од претседателот, Бранимир Јовановски.
Темите се актуелни не само за Република Хрватска, туку и за целиот регион, некои решенија се слични во државите во опкружувањето, некои видно се разликуваат, ние како сојуз сме подготвени да ги споделиме нашите искуства и законски решенија по точките од дневниот ред.