НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

Граѓанската иницијатива ,, И Јас Сум“ од Неготино го имплементира проектот ,,И Јас Сум ДЕЛ'' со поддршка на Македонското здружение на млади правници и Aмбасадата на Кралството Холандија со цел да ја подобри положбата на лицата со попреченост во Општина Неготино.
За таа цел се превземени следните активности:
1. Анализа ,,ИНклузиЈАС' - Главните податоци покажуваат дека во Неготино живеат 120 лица со телесен инвалидитет, додека во пола од јавните институциите не постои рампа за пристапност (во 8 од 17 институци) а ниту една улица нема тротоар со законски наклон.
2. За таа цел, изработивме архитектонско решение за наклони на 66 тротоари на 19 улици во централното подрачје во Неготино и ја доставивме целата документација до Општината и Владата за понатамошна изведба.
3. Изработивме кратко документарно видео ,,ИНклузиЈАС“ со личната приказна на фамилија Иванови од Неготино на кое се прикажани предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост.
До сега ниту една од институциите не покажа никаков интерес за идејата. Особено е жално, во овој период кога се реновираат улиците, кога адаптацијата на тротоарите би била највозможна, не постои никаков интерес од страна на институциите.
Се надевам дека Вам, пријатели кои градите инклузивен свет, ќе ви послужат овие материјали за идни проекти и активности.