НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

019На 10.10.2021 година во салата „Јасмин“ во Кавадарци се одржа натпревар во пинг понг во рамките на 33. Републички спортски игри, а во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија и во соорганизација со Параолимпискиот комитет на Северна Македонија, финансиски помогнати од средствата за активност преку Министерството за труд и социјална политика.
Во исклучително спортска и фер атмосфера, со почитување на мерките и препораките за спречување на ширење на корона вирусот, се постигнаа следните резултати:
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Лилјана Мицовска – Кочани
2. Оливера Наковска Бикова – Битола
3. Олга Ристовска – Скопје
4. Тајна Ристеска – Прилеп
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Бранимир Јовановски – Куманово
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Муштеба Амети - Охрид
4. Васил Росомански – Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. Тони Митровски – Скопје
3. Томи Јаневски – Битола
4. Ванчо Каранфилов – Скопје
5. Марјан Зафировски – Скопје
6. Игорчо Постолов – Струмица
7. Антон Коцевски - Велес
8. Дончо Чембов - Велес
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Небојша Ташиќ – Куманово
2. Страшко Коцевски – Куманово
3. Митко Сотировски – Охрид
4. Дејан Алексаовски - Скопје
5. Зоран Трајановски – Скопје
6. Кристијан Божиновски - Скопје
7. Дејан Ѓорѓиевски – Скопје