НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

002Од 16-19.06.2022 година во Струга и Охрид, се одржаа 34-те по ред Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија со учество на преку 80 спортисти од нашата држава.
Конечно се врати расположението и стариот формат на одржување на игрите, според кој спортистите поред натпреварите, имаа доволно време и за дружење.
Учесниците беа сместени во хотел „ГАЛЕБ“ во Струга, а натпреварите се одвиваа на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид - стрелаштво, малата сала на ОУ „Јосип Броз Тито„ во Струга - пинг понг, и на стадионот „Биљанини Извори“ во Охрид - атлетски повеќебој.
Резултати:
СТРЕЛАШТВО
Воздушен пиштол РСИ 16.06.2022 17,30h
1.Оливера Наковска Бикова-Битола, 95,94,97,96,93,95=570
2.Ванчо Каранфилов-Скопје, 89,88,91,91,91,92=542
3.Александар Јовановски-Скопје,91,92,88,95,87,85=538
4.Небојша Пејовски - Струга, 77,75,85,78,79,82=476
5. Михајло Михајлов - Кавадарци, 68,57,81,77,76,77=436
 
Воздушна пушка СХ1 16.06.2022 17,30h
1.Новче Тодоровски - Куманово, 79,84,77,79=319
2.Бранимир Јовановски - Куманово,78,79,74,77=308
3.Елизабета Тодоровска - Куманово, 70,78,82,73=303
4.Ванчо Каранфилов - Скопје,66,76,64,68=274
5.Николче Стонојовски-Битола,63,73,74,62=272
6.Менде Дивјаковски-Битола,69,80,63,57=269
7.Стеван Ангелески-Прилеп,68,72,68,57=265
8.Ѓорѓи Здравески-Прилеп,70,69,60,61=260
9.Влатко Најдовски-Прилеп,63,61,52,51=227
10.Олга Ристовска-Скопје,33,62,58,65=218
11.Виктор Димитриевски-Тетово,45,56,46,67=214
12.Златко Биков-Битола,39,32,29,21=121
 
ПИНГ ПОНГ
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Оливера Наковска Бикова – Битола
2. Олга Ристовска – Скопје
3. Тајна Ристеска – Прилеп
4. Магдалена Делова - Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Муштеба Амети - Охрид
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Бранимир Јовановски – Куманово
4. Васил Росомански – Кавадарци
5. Илчо Кангов – Гевгелија
6. Игор Димитриев - Струмица
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. Игорчо Постолов – Струмица
3. Марјан Зафировски – Скопје
4. Ванчо Каранфилов – Скопје
5. Тони Митровски – Скопје
6. Томи Јаневски – Битола
7. Костадин Николов - Струмица
8. Антон Коцевски - Велес
9. Николчо Делов – Кавадарци
10. Огнен Илиевски – Прилеп (јуниор)
11. Златко Биков – Битола
12. Николчо Станоевски - Битола
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Зоран Трајановски – Скопје
2. Страшко Коцевски – Куманово
3. Митко Сотировски – Охрид
4. Дејан Алексаовски - Скопје
5. Зоран Димов - Велес
 
АТЛЕТИКА
Мажи 36-38, 42-44 и општа
1.Никола Пеев -Ф36-Гевгелија
2.Дејан Ѓорѓиевски -Ф42-Скопје
3.Александар Талески -општа-Гевгелија
 
Жени Ф54-Ф57
1.Елена Давитковска-Ф56-Куманово
2.Живка Мицева Златкова-Ф55-Кочани
3.Даниела Гошева Кангов-Ф57-Гевгелија
Жени Ф37, Ф42-46 и општа
1.Силвана Трајковска-општа-Скопје
2.Нада Цветковска-Ф46-Куманово
3.Росана Ефремова-општа-Скопје
Мажи Ф53-Ф57
1.Гоце Миновски-Ф53-Скопје
2.Зоран Јовановски-Ф55-Струмица
3.Златко Арсовски-Ф55-Кочани