НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

LogoУправниот одбор на МОБЛНОСТ МАКЕДОНИЈА на својата седница одржана на 28.02.2012 година го усвои распоредот за користење на апартманите во Охрид за 2012 година.

Рокот за поднесување на барањата од членовите за користење на апартманите за закрепнување и рехабилитација е од 25.03-10.04.2012 година. Барањата ќе се поднесуваат во канцелариите на здруженијата.

Во 2012 година апартманите ќе се користат во следните термини:

Смена

Од-до

Мобилност

Број на кревети

I

01-11.05.2012

Куманово

21

Кавадарци

5

II

11-21.05.2012

Штип

17

Прилеп

9

III

21-31.05.2012

Битола

26

 

IV

01-11.06.2012

Скопје

26

V

11-21.06.2012

Прилеп

26

VI

21.06-01.07.2012

Радовиш

16

Велес

8

Кичево

2

 

VII

01-11.07.2012

Битола

23

Свети Николе

3

VIII

11-21.07.2012

Скопје

26

IX

21-31.07.2012

Тетово

26

 

X

01-11.08.2012

Скопје

26

XI

11-21.08.2012

Скопје

24

Свети Николе

2

XII

21-31.08.2012

Штип

26

 

XIII

01-11.09.2012

Кочани

20

Гевгелија

6

XIV

11-21.09.2012

Тетово

11

Дебар

8

Кочани

7

XV

21.09-01.10.2012

Струмица

22

Кавадарци

4

VII

01-11.07.2012

Битола

23

Свети Николе

3

VIII

11-21.07.2012

Скопје

26

IX

21-31.07.2012

Тетово

26