НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

Photo0651

На 21.03.2012 година во ДХО „Даре Џамбаз“ во Скопје, во комплетна организација на Центарот за ортотика и протетика „Славеј“, а со подршка на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија во делот од просторот за презентација, беше одржана презентација на нови ортопедски помагала.

Беа презентирани следните ортопедски помагала:

1.         УЦБЛ ортоза за лекување на  деформитети на стопало,

- презентер Светислав Исаилов ЦПО 2 категорија

2.         ТЛСО Корсет за  рбетен столб, 

-презентер  д-р. Марија Богоевска  10 мин. 

3.         Ортоза за колк,    

-презентер  д-р. Марија Богоевска  10 мин.

4.         Ортоза за врат,

-презентер  д-р. Марија Богоевска  10 мин.

 

На презентацијата присуствуваа голем број на лекари, ортопеди, физијатри, кои всушност и ги препорачуваат препишуваат ортопедските помагала на корисниците, а низ дискусијата се дојде до повеќе заклучоци во врска со индикациите, квалитетот на помагалата, начинот и времетраењето на носењето од страна на пациентите, како и бенефитот од нивното користење.

Поголемиот број од презентираните помагала се на терет на ФЗОМ.

 


VII

01-11.07.2012

Битола 

23

Свети Николе 

3

VIII

11-21.07.2012

Скопје 

26

IX

21-31.07.2012

Тетово 

26