НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

Активности

4Претседателот на Мобилност Македонија, по покана од ТВ Сител, на 02.11.2020 година со почеток во О9:30 часот, учествуваше во утринската програма на ТВ Сител, „Ја сакам Македонија“.
На прашањата од водителот Мартин Арсов, Бранимир Јовановски ја запозна широката јавност со проблемите со кои се соочуваат лицата со телесен инвалидитет во урбаните средини, кои се најголемите предизвици и проблеми со кои се соочуваат, дали и колку се пристапни стамбените и деловните објекти во нашата држава и дали постои законска регулатива која го третира ова прашање, каква е состојбата со обележани паркинг места за возила кои ги управуваат лицата со инвалидност и со какви проблеми се соочуваат овие лица при паркирање, може ли лице со инвалидска количка самостојно да се движи по улиците во Скопје, каква е состојбата со набавка на нови ортопедски помагала, пред се инвалидски колички и протези, се надмина ли овој проблем?
Повеќе: ГОСТУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ВО УТРИНСКА ПРОГРАМА НА ТВ СИТЕЛ
123Мобилност Македонија на 28-29.10.2020 година учествува на 14-та Меѓународна конференција за статусот и правата на лицата со инвалидност, која годинава заради пандемијата од КОВИД-19 се одржува комбинирано и со физичко присуство (од домашните улесници) и преку Зум конференција (со учесници - предавачи од други држави).
Мобилност Македонија денес, преку обраќањето на претседателот на сојузот, Бранимир Јовановски, во 15:40 часот ја презентираше темата „Спортска рекреација на лицата со инвалидност - потреба и бенефити“, актуелна тема особено во деновите кога заради заштита од ширење на корона вирусот државите усвојуваат мноштво на рестриктивни мерки кои го ограничуваат движењето и го ставаат човекот во пасивна улога и целосна хипокинеза.
Голема благодарност до координаторот на конференцијата, Енес Алибеговиќ и претседателот на Координативниот одбор на Кантоналните здруженија и сојузи на лица со инвалидност на Унско-Санскиот кантон, Јусмир Алибабиќ, како и на целиот тим задолжен за организацијата на овој настан, за вложените огромни напори да изнајдат начин конференцијата да го продолжи својот континуитет и во вакви, тешки услови на работење.
Повеќе: 14. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СТАТУСОТ И ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ, САНСКИ МОСТ
01На 25.10.2020 година во Охрид, на стрелиштето „Бејбунар“, се одржа натпревар во стрелаштво во рамките на Републичките спортски игри на лица со телесен инвалидитет за 2020 година, a во организација на Мобилност Македонија во соорганизација со Параолимпискиот комитет на Северна Македонија и со финансиска поддршка од Министерството за труд и социјална политика во рамките на Програмата на сојузот за 2020 година.
На натпреварот учествуваа најдобрите 13 натпреварувачи-стрелци, поделени во две спортски дисциплини, воздушен пиштол меѓународна програма и воздушна серијска пушка. Судии на натпреварот беа Валентина Гоџовка и Бранимир Јовановски, а задолжен за организација на натпреварувањето и спроведување на протоколот за заштита од ширење на КОВИД-19 беше Драган Дојчиноски.
Спортскиот натпревар помина во исклучително фер и спортска атмосфера, а беа постигнати следните резултати:
Повеќе: НАТПРЕВАР ВО СТРЕЛАШТВО 2020
zaevНационалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, се обраТти до Владата на Република Северна Македонија со барање во четвртиот пакет на економски мерки, во делот на доделување на платежни картички со износ од 6.000,00 денари на граѓаните, поред наведените лица во пакет мерката, да бидат вклучени и лицата со инвалидност приматели на:
- постојана парична помош
- посебен додаток и
- социјална помош.
Овие лица со инвалидност припаѓаат на групата социјално-ранлива категорија, со минимални или без примања, сериозни телесни оштетувања и зголемени трошоци за живот заради набавка на лекарства и плаќање на други социјални услуги.
Инаку, лицата со телесен инвалидитет кои се социјално загрозени, вработени со ниски месечни плати, студенти, кои се пензионери или пак се водат како пасивни невработени лица веќе се опфатени со понудените мерки.
07На 06.10.2020 година, во големата сала на ДХО „Даре Џамбаз“ во Скопје, со почеток во 11 часот со присуство на триесетина претставници на здружените членки на Мобилност Македонија, како и други поканети гости, беше пригодно одбележан 6 Октомври - Светскиот ден на лицата со церебрална парализа.
На настанот, во протоколарниот дел, поред претседателот на Националниот сојуз на лицата со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски, говореа и поканетите гости: Енвер Хусејин, заменик министер за труд и социјална политика, Милан Живковиќ, советник на премиерот за труд и социјална политика, Даниела Стојановска Џинговска, советник на директорот за ортопедски помагала, Горан Чаловски, директор на Центарот за ортотика и протетика Славеј, и претставникот на лицата со церебрална парализа, Горан Стојчески. На настанот присуствуваше и потпретседателот на комисијата за ортопедски помагала при ФЗОМ, Фатон Мемети.
Повеќе: МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ГО ОДБЕЛЕЖА 6. ОКТОМВРИ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА