НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

Активности

1По повод 8-ми Март - Меѓународниот ден на жената, Здружението Мобилност Скопје, во соработка со Националниот совет за родова рамноправност, Дом за стари лица „Мајка Тереза“ од Злокуќани, Посебното основно училиште „Иднина“ и организацијата „ЗУР Артикрафт, во просториите на Даре Џамбаз организираше изложба и базар на ракотворби. Одбележувањето и поставената изложба беа посетени од голем број на наши членови и медиумски покриено од повеќе електронски медиуми.

Повеќе: Мобилност Скопје го одбележа 8-ми Март

2Мобилност Македонија денес им ги додели инвалидските колички на електромоторен погон на нашите членови: Жарко Петковски од Скопје, Бајрам Аземи од Тетово, Мери Тошевска од Битола и Александар Иванов од Штип.

Количките се набавени од Мобилност Македонија во текот на минатата година од наменски средства добиени од Министерство за труд и социјална политика кои останaa од проектот за инклузивни игралишта за 2015 година (3 колички на електромоторен погон), меѓутоа при одлучување по огласот комисијата утврди потреба од 4 колички,и Мобилност Македонија донесе одлука да се купи уште една и да им се доделат на членовите на кои им е потребна.

Повеќе: МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ГО ДОДЕЛИ 4-ТЕ КОЛИЧКИ НА ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ПОГОН НА ЧЛЕНОВИТЕ

19-ти состанок на Работната група за стандарди за професионална рехабилитација, 01.03.2017 хотел Карпош, Скопје

Ќе се презентираат програми за професионална рехабилитација и модели за лична асистенција. Мобилност Македонија активно учествува во проектот од самиот почеток, а дел од нашите здруженија ќе бидат вклучени како сервис провајдери за лична асистенција.

Повеќе: 9-ти состанок на Работната група за стандарди за професионална рехабилитација

znam deka mozesЦелта на програмата е да се зголеми пристапот и учеството на лицата со попреченост, како и да се зголемат можностите на пазарот на трудот за нивно вработување. Непосредна цел е да се создадат 50 правни субјекти преку поттикнување на претприемништвото и самовработување на лица со попреченост, како и преку отворање на дополнителни 100 нови работни места во тие почетни бизниси.

Повеќе информации на линкот (линк).

1На 27.02.2017 година, в о канцеларијата на Мобилност Македонија беше одржан работен состанок со г-дин Уфук Апајдин од Турција - директор на балканската групација (Македонија, Албанија, Косово, Молдавија и Црна Гора) за фармацевтската компанија "ROCHE".

На состанокот присуствувааи д-р Александар Смоковски - одговорно лице за квалитет и медицински менаџер, и Наталија од "ROCHE", а Мобилност Македонија ја претставуваа претседателот Бранимир Јовановски, генералниот секретар Софка Прчева, претседателот на Мобилност Скопје - Дејан Ѓорѓиевски и членот Ана Карајанова - Димитрушева.

Повеќе: Работен состанок со претставници на "ROCHE" - Македонија